Hoạt động của NEO

Hoạt động tiêu biểu

Hỗ trợ xử lý lỗi – sự cố

Hướng dẫn xử lý từ xa hoặc trực tiếp tại nhà máy các lỗi một cách nhanh chóng, giúp quá trình sản xuất không gián đoạn .

Bảo trì định kỳ - tăng tuổi thọ máy

Thông tin và thời gian hoạt động của máy được theo dõi và giám sát chi tiết thông qua phần mềm giúp việc bảo dưỡng bảo trì định kỳ một cách chính xác và kịp thời.

Cung cấp phụ tùng

Tư vấn khách hàng các phụ tùng cần thay thế khi bảo trì định kỳ hoặc khi có sự cố khẩn cấp , cung cấp phụ tùng chính hãng từ nhà sản xuất .