CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

???? Chuyên đề: “Cạnh tranh trong nền kinh tế số, chuẩn bị gì cho Doanh nghiệp”.
???? Diễn giả: Đoàn Đình Hoàng, cố vấn cao cấp của rất nhiều Doanh nghiệp như: gạo A An, Guta cafe, ngân hàng MB. Chương trình nhằm chia sẻ những kiến thức về Marketing, hỗ trợ cho khách hàng những kinh nghiệm giúp ích trong việc tiếp cận khách hàng, mở rộng phạm vi buôn bán, tiếp thị online trên nền tảng internet.
Nội dung:
1. Bức tranh kinh tế thời đại số.
2. Cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp.
3. Nền tảng Doanh nghiệp cạnh tranh thời đại số.
4. Một số công cụ, nền tảng doanh nghiệp thòi đại số.
⏰ 8:30 – 11:00 Thứ 7, Ngày 19 & 26/3/2022
Blue Modern Business Facebook Ad 1

Share by :