CHƯƠNG TRÌNH: NEO FOODTECH – KHAI XUÂN PHÁT LỘC

  • Thời gian áp dụng : từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023.
  • Chương trình khuyến mãi áp dụng khi mua gia vị xúc xích CB 300 từ 50kg trở lên theo số lượng chẵn (VD: 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, …, 500kg, 550kg, v.v..) với hình thức như sau:

Thong bao ctr CB300 07 1犀利士
https://www.cialisweb.tw/”>犀利士
1″ height=”1133″ />

Share by :