CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG “ TRAO GỞI NIỀM TIN – GẮN BÓ DÀI LÂU”

Chương trình tri ân có giá trị quà tặng lên đến 20 triệu đồng. Mặt hàng TG – B Enzyme với công dụng tăng cường khả năng liên kết, giữ nước và cấu trúc giòn dai cho các sản phẩm chế biến từ thịt, đã được rất nhiều khách hàng của NEO FOODTECH tin dùng.

犀利士
ncenter” src=”https://neofoodtech.com/wp-content/uploads/2022/06/THONG-BAO-CHUONG-TRINH-TRI-AN-KHACH-HANG-TG-ENZYME_pages-to-jpg-0001-212×300.jpg” alt=”” width=”959″ height=”1357″ />

BỔ DUNG PHỤ LỤC:

Screenshot 2022 07 18 154142

Share by :