Máy nhồi chân không

Nguồn gốc: Hãng FREY – CHLB ĐỨC.

Sản phẩm tham khảo