Nhóm ngành Hóa chất, Dược phẩm và Thực phẩm.

Ứng dụng công nghệ
Tách dầu, chất béo và nhiên liệu sinh học

Hóa chất, Hóa dầu và chất trắng, Công nghệ sinh học công nghiệp
Cả trong hóa chất và công nghệ sinh học trắng, công nghệ tách cơ học là một thành phần quan trọng trong nhiều quy trình. Máy gạn và tách Flottweg xử lý chất lỏng, tách hỗn hợp chất lỏng, phân loại hoặc khử nước chất rắn và chiết xuất các thành phần.

Trong công nghiệp hóa dầu, khử nước PVC đóng một vai trò quan trọng. PVC được khử nước bằng cách sử dụng bình gạn Flottweg có mức độ ẩm còn lại thấp hơn, có nghĩa là nó tiết kiệm chi phí trong quá trình sấy nhiệt tiếp theo.

Tách nhựa – Tái chế nhựa
Máy ly tâm cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tách nhựa và tái chế nhựa. Đặc biệt, Sorticanter do Flottweg phát triển cung cấp khả năng tái chế nhựa tiết kiệm bằng cách tách các loại nhựa khác nhau.

Dược phẩm
Tảo là tiền thân của nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Flottweg cung cấp một quy trình sáng tạo để thu hoạch tảo hiệu quả cao. Sedicanter khử nước tảo đậm đặc thành hàm lượng rắn từ 22 đến 25%. Chỉ có máy ly tâm gạn lọc đặc biệt này mới có khả năng cô đặc các tế bào tảo mềm và mịn một cách hiệu quả.

Danh sách máy

Showing 1–9 of 31 results