Công nghệ vi sinh/lên men

Ứng dụng công nghệ
Tách dầu, chất béo và nhiên liệu sinh học
  • Công nghệ ly tâm để tách sinh khối
  • Quá trình lên men là một quy trình cốt lõi trong công nghệ sinh học công nghiệp. Các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm và thực phẩm dựa vào quá trình lên men để biến vi khuẩn, nấm men hoặc nấm mốc thành các sản phẩm và vật liệu có giá trị.
  • Công nghệ ly tâm tiên tiến của Flottweg cho phép tách các thực thể men này ra khỏi hỗn hợp lên men.
  • Máy ly tâm Flottweg cũng được sử dụng để làm sạch môi trường dinh dưỡng trước khi chúng được sử dụng trong quá trình lên men qua đấy tăng chất lượng của thể men.
  • Tùy thuộc vào quy trình cụ thể và môi trường lên men, sản phẩm sau ly tâm có thể đạt được giá trị chất khô (DS) từ 20 – 45%. Đối với năng suất cao hơn, chất rắn có thể được nghiền lại và thực hiện thêm bước ly tâm lần 2.

Danh sách máy

Showing 1–9 of 12 results