Công nghệ ly tâm trong xử lí nước thải

Ứng dụng công nghệ
Tách dầu, chất béo và nhiên liệu sinh học

Hiệu quả hơn trong xử lý bùn thải
Nước sạch ngày càng trở thành một nguyên liệu thô có giá trị, đó là lý do tại sao tầm quan trọng của việc xử lý nước thải đô thị của thành phố tiếp tục phát triển. Để giữ cho đất và nước sạch, các bùn thải từ nước uống và xử lý nước thải phải được tách ra một cách hiệu quả nhất có thể. Đối với việc tách nước và làm đặc bùn nước thải, máy ly tâm công nghiệp hiện được coi là công nghệ tiên tiến. Chúng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

Flottweg có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc khử nước và làm đặc bùn nước thải. Chúng tôi nhận thức được các yêu cầu đặc biệt của các nhà máy xử lý nước thải và ngành công nghiệp nước.

Máy ly tâm bùn thải được phát triển đặc biệt cho các yêu cầu cụ thể của các nhà máy xử lý nước thải
Mục tiêu quan trọng nhất trong quá trình khử nước là tối đa hóa việc giảm khối lượng bùn thải. Lý do cho điều này là mỗi phần mười phần trăm chất rắn khô trong bùn tăng lên làm giảm chi phí xử lý bùn. Bình gạn lọc nước của dòng C và dòng X giúp giảm chi phí vận hành và tiêu thụ năng lượng, đồng thời đạt được hàm lượng chất rắn khô cao hơn.

Trong quá trình làm đặc, mức độ phân tách cao và mức tiêu thụ polyme thấp là cực kỳ quan trọng. Cả hai đều giảm bớt gánh nặng cho quá trình tiếp theo và cải thiện hiệu suất chung của nhà máy xử lý nước thải. Máy Flottweg để làm đặc bùn cô đặc hàm lượng chất rắn khô của bùn nước thải đến một vài phần trăm.

Máy ly tâm gạn của Flottweg cũng có thể được sử dụng để làm đặc bùn tối ưu bằng cách sử dụng chất kết tụ tinh bột gốc polyme. Polyme tinh bột phần lớn có thể phân hủy và các giá trị rất tốt có thể đạt được với bình gạn của chúng tôi.

Việc xử lý nước uống tạo ra bùn thải của các nhà máy nước. Máy ly tâm được sử dụng để giảm chi phí vận chuyển và chôn lấp bùn thải ra. Chúng làm tăng hàm lượng chất rắn khô và đồng thời giảm lượng polyme cần thiết.

Danh sách máy

Showing 1–9 of 12 results