THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG “MUỐI ĐỎ NEO – SẮC ĐỎ MAY MẮN – TÀI LỘC ĐONG ĐẦY”

Mặt hàng Muối đỏ NEO Cure I do Định Hướng Mới nghiên cứu và lưu hành từ thời gian đầu thành lập Cty năm 2007 được nhiều khách hàng ủng hộ, tin cậy, sử dụng cho đến nay.

Để tri ân lại những tình cảm đó, Định Huớng Mới thân tặng Quý khách chương trình.

Screenshot 2022 03 29 105625 1

Screenshot 2022 03 29 110750 1

Screenshot 2022 03 29 110400 1

Share by :